PAVLA DIVECKÁ
certifikovaná odhadkyně
       odhad ceny nemovitostí          
tel.č. 727 945 928
 mail: divecka@gmail.com
IČ: 692 84 237 

o mně:
Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu stavební v Liberci obor pozemní stavitelství, absolvovala jsem čtyřsemestrální specializační studium znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí na Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze, v roce 2022 jsem získala u České komory odhadců majetku Certifikát certifikovaného odhadce majetku pro oceňování nemovitých věcí. Jsem členem České komory odhadců majetku a  Spolku soudních znalců České republiky.
působím v Libereckém okrese

odhady:

Provádím odhad ceny  rodinných domů, bytových domů, bytů,  garáží, rekreačních objektů, průmyslových objektů, komerčních nemovitostí a pozemků, tržně i cenou zjištěnou.

využití odhadů:
Odhad nemovitosti lze využít pro prodej nemovitosti, pro účely rozvodového řízení, majetkové vypořádání, dědické řízení, pro stanovení ceny k jednání při prodeji, nebo koupi nemovitosti.

image