PAVLA DIVECKÁ
certifikovaná odhadkyně - odhad ceny nemovitostí          tel.č. 727 945 928
 mail: divecka@gmail.com
IČ: 692 84 237 

o mně:
Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu stavební v Liberci obor pozemní stavitelství, absolvovala jsem čtyřsemestrální specializační studium znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí na Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze, v roce 2022 jsem získala u České komory odhadců majetku Certifikát  certifikovaného odhadce majetku pro oceňování nemovitých věcí. Jsem členem České komory odhadců majetku a  Spolku soudních znalců České republiky.
Působím v Libereckém okrese.

odhady:

Provádím odhad ceny  rodinných domů, bytových domů, bytů,  garáží, rekreačních objektů, průmyslových objektů, komerčních nemovitostí a pozemků, tržně i cenou zjištěnou.

využití odhadů:
Odhad nemovitosti lze využít pro prodej nemovitosti, pro účely rozvodového řízení, pro majetkové vypořádání, pro dědické řízení, pro stanovení ceny k jednání při prodeji, nebo koupi nemovitosti.

cena odhadu:
rodinný dům (rekreační chata) od 5 000,-

bytová jednotka  od 4 000,-
bytový dům od 10 000,-
garáž od 4 000,-
průmyslový objekt od 20 000,-
komerční nemovitost od 15 000,-
pozemek od 4 000,-

image